بررسی و تحلیل اسناد عریضه نویسی با تأکید بر آسیب های آن
50 بازدید
محل نشر: انتظار موعود » پاییز 1392، سال سیزدهم - شماره 42 (24 صفحه - از 73 تا 96)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی