راهزنی علمی احمد الحسن و ادعای فرزندی امام عصر(ع)
75 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرگزاری شبستان
تعداد شرکت کننده : 0

حجت الاسلام والمسلمين محمد شهبازيان در گفت و گو با خبرنگار حوزه مهدويت خبرگزاري شبستان بااشاره به روش تقطيع روايات براي اثبات ادعاي احمد بصري، گفت: گاهي فردي براي اثبات ادعاي خود به قسمتي از يك روايت اشاره مي كند كه در صورت بيان آن به صورت كامل و تمام دليلي بر ادعاي آنها نمي باشد. لذا تقطيع و برش زدن روايات از نمونه شگردهاي مدعيان دروغين است كه با اين عمل راهي براي ادعاي خود جستجو مي كنند.

وي با بيان اينكه احمد بصري نيز براي اهداف خود از اين شيوه استفاده كرده و برخي از ادله دعوت خود را با اين ترفند بيان مي كند، خاطرنشان كرد: به طور مثال در روايتي به پيش گويي و روايتي از سطيح كاهن مبني بر اينكه "سطيح كاهن مي گويد: در آخرالزمان فرزند مهدي ظهور خواهد كرد." اشاره مي كند.

حجت الاسلام شهبازيان بااشاره به استدلال پيروان احمد بصري در مورد اين روايت اظهارداشت: ياران احمد بنابراين روايت ادعا دارند كه با توجه به اينكه احمد فرزند حضرت مهدي(ع) است، اين سخن به ظهور او اشاره دارد.

اين پژوهشگر مهدوي در نقد اين ادعا، تصريح كرد: به فرض اينكه اين خبر درست نقل شده باشد، باز هم براي ادعاي احمد دلالت نمي كند، چراكه تصريحي به نام او نشده است. اما نكته مهم تر تقطيع دوباره خبر ديگري است كه نشان از راهزني علمي اين گروه دارد.

وي ادامه داد: كهن ترين منبعي كه قسمتي از عبارت هاي اين خبر را ذكر كرده، كتاب الملاحم ابن المنادي 336 ق از محدثين اهل سنت است. در ميان عالمان شيعي نيز نخستين منبع نقل اين خبر كتاب مشارق انوار اليقين اثر حافظ رجب برسي 813 ق است و تمام منابع متاخر ديگر مانند بحار الانوار از اين كتاب نقل كرده اند.

حجت الاسلام شهبازيان گفت: پس از مراجعه به كتاب مشارق انوار اليقين و مصدر نقل بشاره الاسلام كه كتاب بحار الانوار است، متوجه مي شويم كه در بشاره الاسلام اشتباه چاپي رخ داده و عبارتي از قلم افتاده است و متن صحيح خبر چنين مي باشد: در آخرالزمان فرزند رسول خدا يعني حضرت مهدي(ع) ظهور خواهد كرد.

استاد مركز تخصصي مهدويت با بيان اينكه اين همان اعتقاد همه مسلمانان جهان است كه روزي حضرت مهدي(ع) كه از نسل رسول خدا(ص) مي باشد ظهور خواهد كرد، افزود: به اين نكته توجه شود كه بشاره الاسلام اين روايت را ازا بحار الانوار آورده است. درحالي كه در تمام نسخه هاي بحار متن به گونه ديگري است.

وي با اشاره به اينكه برخي افراد اين گروه در توجيه اين تقطيع به مطالبي تمسك كرده اند كه بار ديگر بي سوادي و شياد بودنشان را آشكار مي كند، خاطرنشان كرد: اين فرد مدعي است كه اشتباه از صاحب كتاب بشاره الاسلام است و به انصار و احمد بصري ارتباطي ندارد.

حجت الاسلام شهبازيان در پاسخ به اين شبهه پيروان احمد بصري، اظهارداشت: درحالي كه بايد پرسيد: اين فرد چگونه امامي معصوم و داراي علم غيبي است كه نمي تواند اصل كلام را تشخيص دهد؟ و مبلغان اين گروه چه افراد بي سوادي هستند كه نمي دانند منبع يابي حديثي به چه معناست و پس از بيان اشتباه روايات استدلال خود را بر مباني غلط پايه گذاشته اند؟

اين پژوهشگر مهدوي ادامه داد: آيا امامي كه نتواند غلط ويراستاري يك نويسنده از روايات اجدادش را بفهمد، صلاحيت امامت دارد؟ يا بار ديگر جعفر كذاب ديگري ظهور كرده است؟

وي با اشاره به ادعاي ديگري از سوي ياران احمد بصري در خصوص اين روايت، تصريح كرد: همچنين ادعا مي كنند شايد در نسخه اي خطي عبارت به صورت "ابن المهدي" باشد و نسخه موجود نزد صاحب كتاب بشاره الاسلام نيز با رعايت "ابن المهدي" بوده است!

حجت الاسلام شهبازيان گفت: آنان نه تنها دليلي بر اين مدعا ذكر نمي كنند و نسخه اي را كه چنين عبارتي داشته باشد، در اختيار ندارند. بلكه با توجه به اينكه عبارت كتاب بشاره الاسلام از بحار الانوار بوده و همه نسخ بحار الانوار و مشارق انوار اليقين به صورت "ابن النبي المهدي" آمده است جز عدم سواد حديثي و شيادي اين گروه نتيجه اي به ارمغان نمي آورد. ممكن است برخي الفاظ نقل شده در بحار الانوار و مشارق انوار اليقين با يكديگر تفاوت داشته باشد اما از قضا در اين عبارت هيچ نسخه اي با نسخه ديگر تعارض و تفاوت ندارد.

 خبرگزاري شبستان